Actualment esteu veient El vincle entre el trauma i les addiccions

El vincle entre el trauma i les addiccions

Durant les darreres dues dècades, la relació entre el trauma i les addiccions ha estat un focus important de recerca en el camp de la psicologia i la psiquiatria. Comprendre com experiències traumàtiques poden influir en el desenvolupament de conductes addictives és essencial per millorar els tractaments i les estratègies de prevenció.

En aquest article, explorarem el vincle entre el trauma i les addiccions, revisant estudis clau i concloent amb implicacions pràctiques per a la intervenció i el tractament.

La Naturalesa del Traume

El trauma es defineix com una experiència profundament angoixant o pertorbadora que té efectes duradors en el benestar psicològic duna persona. Pot ser causat per una varietat d’esdeveniments, com ara abús físic o emocional, violència domèstica, desastres naturals, accidents greus i experiències de guerra, entre d’altres.

Mecanismes de la Relació entre Trauma i Addiccions

La relació entre el trauma i les addiccions es pot entendre a través de diversos mecanismes psicològics i biològics:

Automedicació: Moltes persones recorren a l’ús de substàncies com una manera d’alleujar el patiment emocional i psicològic causat pel trauma. Aquesta teoria de l’automedicació suggereix que el consum de drogues o alcohol pot servir com una estratègia d’afrontament per mitigar símptomes com l’ansietat, la depressió i l’estrès posttraumàtic (lasDrogas.info)​.

Alteracions Neurobiològiques: El trauma pot causar canvis significatius al cervell, particularment a les àrees responsables de l’estrès i la recompensa. Estudis han demostrat que l’estrès crònic i el trauma poden alterar la funció de l’eix hipotàlem-hipòfisi-adrenal (HHA), augmentant la vulnerabilitat al desenvolupament d’addiccions (Socidrogalcohol)​.

Comorbiditat Psiquiàtrica: Les persones que han experimentat trauma tenen un risc més gran de desenvolupar trastorns psiquiàtrics com el trastorn d’estrès posttraumàtic (TEPT), trastorns d’ansietat i depressius. Aquests trastorns, al seu torn, augmenten la probabilitat que les persones recorrin a l’ús de substàncies com una forma de maneig dels símptomes (lasDrogas.info)​​ (Socidrogalcohol)​.

Estudis rellevants

Estudi d’Adverse Childhood Experiences (ACE): Un dels estudis més influents en aquest camp és l’estudi ACE, que va trobar una correlació directa entre el nombre d’experiències adverses a la infància i el risc de desenvolupar conductes addictives a l’adultesa. Els individus amb altes puntuacions ACE tenien significativament més probabilitats d’involucrar-se en el consum de substàncies i altres conductes de risc (Psiquiatría).

Investigació de la Universitat de Califòrnia, Los Angeles (UCLA): Un estudi realitzat per investigadors de UCLA va trobar que les persones amb TEPT tenien un risc molt més gran d’abús de substàncies en comparació amb aquells sense TEPT. Aquest estudi també va suggerir que els tractaments que aborden tant el TEPT com l’addicció de manera simultània són més efectius que aquells que tracten aquests trastorns per separat (lasDrogas.info)​.

Metaanàlisi sobre Trauma i Addiccions: Una metaanàlisi de diversos estudis va trobar que les intervencions basades en el trauma, com la Teràpia de Processament Cognitiu i la Teràpia d’Exposició Perllongada, són efectives per reduir els símptomes del TEPT i disminuir el consum de substàncies (Socidrogalcohol)​.

Tractament Integral de l’Adicció i el Trauma

A Forum Salut Mental Girona, oferim una atenció completa i efectiva tant del trauma com l’addicció assegurant el benestar complet del pacient. La investigació ha demostrat que abordar simultàniament els dos trastorns és crucial per aconseguir una recuperació sostenible.

El mètode integral de Forum Girona permet abordar les causes profundes del comportament addictiu i proporciona eines per fer servir els desencadenants del trauma, creant una base sòlida per a una recuperació a llarg termini.