Tractament de Desintoxicació de la Cocaïna a Girona

Creus que pots tenir addicció a la cocaïna o sospites que un familiar/conegut pugui tener-la?

Dona el primer pas

900 802 408

Primera visita gratuïta

Tractament de desintoxicació de la cocaïna a Girona

El tractament per superar l’addició a la cocaïna ofereix una assistència bio-psicosocial, encara que és un tractament bàsicament psicològic, en la fase de desintoxicació pot haver-hi ajuda farmacològica amb la finalitat d’evitar la síndrome d’abstinència. L’inici del tractament és voluntari i es persegueix la no utilització de fàrmacs a mitjà i llarg termini, per tant parlem d’un tractament lliure de drogues.

El seguiment del pacient el durà a terme el seu terapeuta de referència i estarà basat en teràpia grupal i individual tant amb mèdic psiquiatre com amb terapeuta, a més d’oferir una àmplia assistència i cobertura familiar i de parella. Igual que el consum s’inicia i es manté per unes complexes interaccions entre la susceptibilitat, el context, la conducta i les seves conseqüències, s’ha d’abordar d’igual manera des d’un punt de vista multifactorial, que inclogui aspectes biològics, conductuals i socials.

El model que se segueix és el cognitiu-conductual i sistèmic, encara que usem tècniques d’altres models, com les tècniques en Habilitats socials (HHSS), Prevenció de Recaigudes (PR) i resolució de conflictes, per tant s’emmarca en el tecnicisme eclèctic. Les teràpies de grup, o la participació en tallers cognitiu-conductuals, com els tallers de prevenció de recaigudes, els tallers d’habilitats socials o els tallers de gestió de les emocions; són elements necessaris per a la configuració d’un pla efectiu per a aconseguir superar l’addicció i iniciar el procés de rehabilitació.

4 etapes claus per deixar de consumir cocaïna

Desintoxicació

Mitjançant ajuda farmacològica, perseguint la no utilització. Tractament lliure de drogues.

Desabituació

A través de la modificació de conducta utilitzant tècniques cognitiu-conductuals. Habilitats socials, Resolució de conflictes, Reestructuració cognitiva

Oferint un conjunt de procediments específics com una xarxa de recursos orientats a proporcionar una major qualitat de vida i autonomia personal.

Reinserció

Adaptació total del pacient en el seu nucli familiar, món laboral o d'estudis i entorn social.

Com actúa la cacaïna en les persones

La cocaïna és un estimulant del sistema nerviós central que actua principalment sobre les neurones dopaminérgicas, aquelles que utilitzen la dopamina com a transmissor. La cocaïna impedeix que la dopamina sigui encoberta per les neurona, d’aquesta manera augmenta la quantitat de dopamina en el lloc on ha d’exercir els seus efectes amb la qual cosa augmenten totes les funcions del cervell que estan relacionades amb el sistema dopaminèrgic.

El consum continuat de cocaïna provoca un hipoactivación dopaminérgica, provocant així una cerca constant d’augment de dopamina per part del consumidor. És altament addictiva a causa de la forma en què afecta el sistema de recompensa mesolímbic.

A diferència de la majoria de les molècules, la cocaïna posseeix butxaques amb alta eficiència hidròfila i lipófila, vulnerant la regla d’equilibri hidròfil-lipófilo. Això provoca que encreuament la barrera hematoencefàlica amb un reforç molt superior que altres substàncies químiques psicoactives.

Efectes fisiològics del consum de cocaïna

Els seus efectes principals en consumir-la, és que provoca estat d’ànim alerta, i deliri de persecució, també fa a la persona agressiva.

• Taquicardia
• Sudoració
• Increment de la pressió arterial
• Dilatació de pupil·la
• Sequetat de boca
• Pèrdua de gana

Zones Afectatades

• Cervell
• Gola
• Pulmons
• Cor