Tractament de Desintoxicació de l'Alcohol a Girona

Creus que has generat addicció a l'acohol o sospites que un familiar/conegut pot tenir-la?

Dona el primer pas

900 802 408

Primera visita gratuïta

Tractament de Desintoxicació de l'Alcohol a Girona

El tractament per superar l’addició a l’alcohol ofereix una assistència bio-psicosocial, encara que és un tractament bàsicament psicològic, en la fase de desintoxicació pot haver-hi ajuda farmacològica amb la finalitat d’evitar la síndrome d’abstinència. L’inici del tractament és voluntari i es persegueix la no utilització de fàrmacs a mitjà i llarg termini, per tant parlem d’un tractament lliure de drogues.

El seguiment del pacient el durà a terme el seu terapeuta de referència i estarà basat en teràpia grupal i individual tant amb mèdic psiquiatre com amb terapeuta, a més d’oferir una àmplia assistència i cobertura familiar i de parella. Igual que el consum s’inicia i es manté per unes complexes interaccions entre la susceptibilitat, el context, la conducta i les seves conseqüències, s’ha d’abordar d’igual manera des d’un punt de vista multifactorial, que inclogui aspectes biològics, conductuals i socials.

El model que se segueix és el cognitiu-conductual i sistèmic, encara que usem tècniques d’altres models, com les tècniques en Habilitats socials (HHSS), Prevenció de Recaigudes (PR) i resolució de conflictes, per tant s’emmarca en el tecnicisme eclèctic. Les teràpies de grup, o la participació en tallers cognitiu-conductuals, com els tallers de prevenció de recaigudes, els tallers d’habilitats socials o els tallers de gestió de les emocions; són elements necessaris per a la configuració d’un pla efectiu per a aconseguir superar l’addicció i iniciar el procés de rehabilitació.

4 etapes claus per deixar el consum d'alcohol

Desintoxicació

Mitjançant ajuda farmacològica, perseguint la no utilització. Tractament lliure de drogues.

Deshabituació

A través de la modificació de conducta utilitzant tècniques cognitiu-conductuals. Habilitats socials, Resolució de conflictes, Reestructuració cognitiva.

Rehabilitació

Oferint un conjunt de procediments específics com una xarxa de recursos orientats a proporcionar una major qualitat de vida i autonomia personal.

Reinserció

Adaptació total del pacient en el seu nucli familiar, món laboral o d'estudis i entorn social.

Com actua l'alcohol en les persones?

L’etanol modifica d’una manera general la funcionalitat de les membranes de les neurones sense fixar-se a cap diana especifica, anquen hi ha determinades grups de neurones, com les gabaèrgiques (transmissor GABA), i algunes glutamatèrgiques (neurotransmissor GLUTAMAT) són les més sensibles a l’etanol. En augmentar l’activitat de les neurones gabaèrgiques es provoca l’efecte depressor de l’alcohol, afectant inicialment als centris de control inhibitori del cervell, per això l’eufòria i desinhibició, i per això l’efecte depressor va estenent-se a la resta del cervell.

Tot això varia segons amb la concentració en sang de l’etanol, arribant en casos extrems a un coma etílic i fins i tot a la mort per inhibició dels centres respiratoris. També la síndrome d’abstinència de l’alcohol, “delirium tremens” pot provocar la mort. La síndrome d’abstinència de l’alcohol comença entre cinc i sis hores després de deixar de beure i es caracteritza per mal de cap, agitació, tremolors greus, nàusees i vòmits, gran sudoració, somnolència, enrampades i fins i tot al·lucinacions. A partir de les 15 i les 30 hores, a més dels símptomes anteriors comença una activitat convulsiva.

I finalment apareix el denominat delirium tremens, cursa amb confusió, il·lusions estranyes, al·lucinacions molt pertorbadores, agitació, midriasis, diaforesis, taquipnea, hipertèrmia i taquicàrdia. Pot ser mortal (a diferència de la majoria de la resta de síndromes d’abstinència, si no tots).

Efectes sobre el Cervell

• Eufòria
• Deshinibició
• Relaxació
• Augment de la sociabilitat
• Dificultats per a parlar
• Dificultat per a l’associació d’idees
• Descoordinació motora

Efectes Fisiològics

Els seus efectes principals en consumir-la, és que provoca estat d’ànim alerta, i deliri de persecució, també fa a la persona agressiva.

• Taquicàrdia
• Sudoració
• Increment de la tensió arterial
• Dilatació de pupil·la
• Sequedat de boca
• Nàusees

Zones Afectades

• Cervell
• Esòfag
• Cor
• Estómac
• Fetge
• Pàncrees
• Testicles
• Ronyons
• Sistema cardiovascular

Breu repàs per la història

Des de temps remots la humanitat a conviscut amb aquesta substància ja en el neolític s’elaboraven begudes a partir de la fermentació de vegetals i fruites. La primera prova de la qual disposem data de fa 7000 anys provinent de l’antiga Mesopotàmia. Van ser els àrabs en el segle VII d. C. els qui van inventar el procés de destil·lació, de fet la paraula alcohol prové de l’àrab al-khol.

L’alcohol sempre ha estat relacionat amb cerimònies de tipus festiu, religiós o civil, utilitzant-se com un vehicle vinculant a l’oci i la celebració d’actes, més tard passo a ocupar un lloc en el seu ús domestico.
 

Composició química

L’alcohol que es consumeix en l’actualitat té un principi actiu que és l’etanol o alcohol etílic, acompanyat en les begudes alcohòliques per altres substàncies que li donen les seves especials propietats organolèptiques.

El nostre organisme metaboliza l’etanol constantment en el moment de la ingesta independentment de la quantitat que s’hagi begut. Així i tot la capacitat per a metabolizar vària d’una persona a una altra, no totes les persones el metabolizan de la mateixa forma. En tractar-se d’una substància lleugera i volàtil.