Tractament de Desintoxicació de les Drogues de Síntesis a Girona

Creus que ha generat addicció a aquest tipus de drogues o sospites que un familiar/conegut pot tenir-la?

Dona el primer pas

900 802 408

Primera visita gratuïta

Tractament de Desintoxicació de les Drogues de Síntesis a Girona

El tractament per superar l’addicció a les drogues de síntesis ofereix una assistència bio-psicosocial, encara que és un tractament bàsicament psicològic, en la fase de desintoxicació pot haver-hi ajuda farmacològica amb la finalitat d’evitar la síndrome d’abstinència. L’inici del tractament és voluntari i es persegueix la no utilització de fàrmacs a mitjà i llarg termini, per tant parlem d’un tractament lliure de drogues.

El seguiment del pacient el durà a terme el seu terapeuta de referència i estarà basat en teràpia grupal i individual tant amb mèdic psiquiatre com amb terapeuta, a més d’oferir una àmplia assistència i cobertura familiar i de parella. Igual que el consum s’inicia i es manté per unes complexes interaccions entre la susceptibilitat, el context, la conducta i les seves conseqüències, s’ha d’abordar d’igual manera des d’un punt de vista multifactorial, que inclogui aspectes biològics, conductuals i socials.

El model que se segueix és el cognitiu-conductual i sistèmic, encara que usem tècniques d’altres models, com les tècniques en Habilitats socials (HHSS), Prevenció de Recaigudes (PR) i resolució de conflictes, per tant s’emmarca en el tecnicisme eclèctic. Les teràpies de grup, o la participació en tallers cognitiu-conductuals, com els tallers de prevenció de recaigudes, els tallers d’habilitats socials o els tallers de gestió de les emocions; són elements necessaris per a la configuració d’un pla efectiu per a aconseguir superar l’addicció i iniciar el procés de rehabilitació.

4 etapes claus per deixar de consumir drogues sintètiques

Desintoxicació

Mitjançant ajuda farmacològica, perseguint la no utilització. Tractament lliure de drogues

Deshabituació

A través de la modificació de conducta utilitzant tècniques cognitiu-conductuals. Habilitats socials, Resolució de conflictes, Reestructuració cognitiva.

Rehabilitació

Oferint un conjunt de procediments específics com una xarxa de recursos orientats a proporcionar una major qualitat de vida i autonomia personal.

Reinserció

Adaptació total del pacient en el seu nucli familiar, món laboral o d'estudis i entorn social.

Com actúen les drogues de síntesis en les persones?

Al ser un estimulant del sistema nerviós central actua sobre les neurones dopaminèrgiques (aquelles que utilitzen dopamina com a transmissor) i serotonèrgiques (aquelles que utilitzen la serotonina com a transmissor).

L’èxtasi incrementa l’alliberament de dopamina i de serotonina per part d’aquestes neurones, amb la qual cosa modifiquen l’activitat de totes les funcions del cervell que estan relacionades amb aquests sistemes de transmissió.

Efectes del consum de drogues sintètiques sobre el cervell

• Eufòria.
• Agitació i Hiperactivitat.
• Verborrea.
• Augment de la sociabilitat.
• Desinhibició.
• Disminució de la fatiga i el somni.
• Aclaparament i Inquietud.

Efectes fisiològics del consum de drogues sintètiques

Els seus efectes principals en consumir-la, és que provoca estat d’ànim alerta, i deliri de persecució, també fa a la persona agressiva.

• Taquicàrdia
• Sudoració
• Increment de la tensió arterial
• Dilatació de pupil·la
• Sequedat de boca
• Tremolors

Zonas Afectadas

• Cerebro
• Corazón
• Hígado
• Riñones
• Sistema Cardiovascular

Breve repaso por la historia

Estas sustancias están elaboradas mediante una síntesis química a partir de productos farmacéuticos ya relegados del mercado por su falta de utilidad terapéutica.

 

De esta forma, durante los últimos años se han recuperado para usos lúdicos debido a sus efectos inmediatos entre los estimulantes y alucinógenos, son baratos y de fácil fabricación.

Composición química

El éxtasis es la denominación popular del MDMA (3,4-metilendioximetanfetamina), una potente droga psicoactiva de origen sintético con propiedades estimulantes y efectos neurotóxicos.

 

Nunca se ha encontrado una aplicación concreta para el MDMA aunque su patente elaborada por los laboratorios Merck y sintetizado de modo accidental en 1912, permaneció hasta 1953.