Estratègia Terapéutica pel Tractament de les Addiccions

Identificació i diagnòstic realitzats per especialistes per mitjà d'una entrevista personal, i en cas de ser necessari, familiar o del seu entorn.

Dona el primer pas

1 Visita Gratuïta

Estratègia terapèutica per al tractament de les addiccions a Girona

Per garantir l’abstinència total dels/les nostres pacients, els tractaments que realitzem compleixen estrictament les característiques d’un programa lliure de drogues que incideix sobre tres àmbits:

• La gestió del canvi d’hàbits addictius
• La auto-gestió de la voluntat i l’autogovern personal
• La gestió positiva de las emocions.

ELS OBJECTIUS DEL PROGRAMA TERAPÈUTIC SÓN:

• Identificar i diagnosticar correctament l’addicció i dependència del/la pacient i les seves possibles complicacions psicològiques i socials.
• Dissenyar i aplicar estratègies terapèutiques eficients per a que el/la pacient entengui la seva malaltia i aprengui a viure sense consumir alcohol, altres substàncies psicoactives o realitzar comportaments compulsius nocius.
• Promoure activament la reinserció familiar, social i professional del pacient rehabilitat o en procés de reinserció.
• Aconseguir que els familiars adquireixin el coneixement de la malaltia, col·laborin en el programa terapèutic i millorin les seves relacions interpersonals.