Seguiment de pacients després de la desintoxicació

El difícil no és deixar de consumir, sinó aprendre a viure sense consumir

Dona el primer pas

900 802 408

Primera visita gratuïta

Seguiment de pacients després de l'etapa de desintoxicació

Per a pacients que han realitzat ingrés en comunitat o centre hospitalari i es troben amb la impossibilitat de rebre tractament de continuïtat una vegada finalitzat el seu ingrés.

És important ressaltar que encara que s’hagi emportat amb èxit una desintoxicació els pacients requereixen de teràpies de reforç i seguiment.

El difícil no és deixar de consumir és aprendre a viure sense el consum, la desintoxicació és la primera meta que ens hem de proposar, que en definitiva és deixar de consumir, però a partir d’aquí ha de començar la resta de la nova vida del pacient. Per això és summament important i necessari un tractament que reforci dia a dia aquesta voluntat d’emprendre una nova vida sense consum.

Qué oferim?

Oferim una cobertura en el seguiment de pacients i la seva continuïtat en l’abstinència atès que pot veure’s interromput el tractament una vegada finalitza l’ingrés. En alguns casos per qüestions econòmiques, en uns altres per falta de recursos de les pròpies institucions. Som conscients de les dificultats de moltes famílies per a fer-se càrrec del desemborsament econòmic que impliquen llargs ingressos i posteriors seguiments.

També som coneixedors del funcionament de moltes institucions que a penes ofereixen suport de continuïtat o l’ofereixen però és massa espaiat i insuficient. Per això donem l’oportunitat de realitzar aquest seguiment amb uns costos econòmics ajustats.

Processos i Objetius

L’abordatge que realitzem amb la família i el pacient es duu a terme mitjançant un  procés terapèutic on es busca el canvi de paradigma del pacient, no únicament el canvi conductual. Un canvi perquè pugui assumir la responsabilitat sobre la seva vida. Treballant l’autonomia a tots els nivells.

L’objectiu de la recuperació no és només deixar el consum, aquesta és la primera meta.

A partir d’aquí comença la resta de la seva nova vida, treballant en l’autonomia personal deixant enrere qualsevol tipus de dependència, sigui a substància, conducta o persones.