Rehabilitació i prevenció de recaigudes

Activitats necessàries per a la normalització de la conducta del pacient, incloent-hi sessions terapèutiques individuals i de grup necessàries per al manteniment de l'abstinència.

Dona el primer pas

1 Visita gratuïta

Rehabilitació i prevenció de recaigudes

En l’etapa de rehabilitació o de prevenció de recaigudes s’atén a les necessitats de les persones que han conclòs un programa de desintoxicació, o que, havent desenvolupat dependència, no presenten símptomes de privació que exigeixin que se sotmetin a l’etapa anterior de tractament.
Els programes de prevenció de recaigudes o de rehabilitació tenen per objecte canviar el comportament dels pacients perquè puguin posar fre al desig de consumir substàncies.

Comprèn el conjunt d’activitats necessàries per a la normalització de la conducta del pacient, incloent, per tant, les sessions terapèutiques individuals i de grup necessàries per al manteniment de l’abstinència i la prevenció de recaigudes.