Especialistes en Depresisó i estat d'ànim

Experimentar tristesa o desesperança com a resposta a factors estressants, o esdeveniments negatius, o com una fluctuació de l'estat d'ànim, és normal però quan emocions afecten de manera greu al funcionament de la persona, cal buscar ajuda.

Truca'ns

900 802 408

Tractament de la depressió i l'estat d'ànim a Girona

Els sentiments negatius són inherents a l’ésser humà. Qualsevol persona ha experimentat tristesa, desesperança o abatiment com a resposta a factors estressants, esdeveniments negatius, o simplement com una fluctuació de l’estat d’ànim habitual. Normalment, aquestes emocions negatives són passatgeres i afecten de manera moderada. Fins i tot, en determinades ocasions, aquestes emocions negatives són necessàries, ja que preparen a l’organisme perquè dugui a terme conductes eficaces que responguin a les demandes de l’entorn i mobilitzin l’energia necessària.

Quan parlem d’un trastorn de l’estat d’ànim o depressiu, aquestes emocions van més enllà de les fluctuacions normals de l’ànim i afecten de manera greu al funcionament de la persona.

Per al tractament de la depressió s’aborden els diferents nivells des d’una perspectiva cognitiu-conductual.

L’autoestima i l’autoconcepte, les habilitats socials, la relació del pacient amb el seu entorn pròxim i la motivació conductual, són aspectes importants en la depressió, per la qual cosa és imprescindible l’aprenentatge d’eines per a gestionar-lo. Com maneja la persona les seves emocions, identificar-les o reconèixer les seves pròpies i les dels altres, reaccionar de manera adequada davant aquestes emocions i ser capaç de comunicar-les són aspectes a treballar en el trastorn depressiu.