Identificació i diagnòstic de l'addicció

Un bon diagnòstic és clau per a la correcta implementació del tractament i recuperació del pacient, per això comptem amb un equip de professionals capacitats per diagnosticar patologies associades amb el consum i amb un equip terapèutic per abardar de forma integral.

Dona el primer pas

1 Visita Gratuïta

Identificació i diagnòstic de l'addicció

Identificació i diagnòstic de la dependència i, si s’escau, de possibles trastorns induïts per consum de substàncies. Avaluació de possibles alteracions en l’ordre psicològic i social del pacient.

A Forum Girona creiem que un bon diagnòstic és clau per a la correcta implementació del tractament i recuperació del pacient, per això comptem amb un equip de professionals capacitats per a diagnosticar patologies associades amb el consum i amb un equip terapèutic per abardar-les de forma integral.

Treballem la persona addicta de forma integral tenint en compte l’entorn familiar, laboral i econòmic. Entenem que una recuperació integral s’inicia després d’un bon diagnòstic i una correcta orientació terapèutica i que l’èxit de la recuperació depen d’un bon diagnòstic.

De no evidenciar-se la presència dels criteris diagnòstics necessaris per al Trastorn de Dependència, s’identificaran els factors de risc preexistents i desencadenants, així com les variables causals modificables que mantenen la conducta problema, que fonamentaran el Pla de Recomanacions basat en la informació obtinguda en la consulta.
En cas de precisar internament s’informarà i prepararà al pacient i els seus familiars del procés d’intervenció terapèutica per aconseguir la màxima adherència al tractament, es realitzarà el seguiment durant el període i, d’estimar-necessari, s’acompanyarà aquest seguiment d’assistència personalitzada.