Actualment esteu veient Alcohol i tabac, les subtàncies més associades a la patologia dual

Alcohol i tabac, les subtàncies més associades a la patologia dual

Els homes solen ser més propensos a patir patologia dual (coexistència d’un trastorn addictiu i un altre trastorn mental clàssic), especialment relacionada amb el consum de cànnabis, cocaïna i alcohol; però quan es tracta d’addiccions a fàrmacs, el gènere femení és més prevalent.

Set de cada deu pacients amb una addicció pateix a més un altre trastorn mental. En aquest sentit, la comunitat científica considera que les addiccions són una malaltia mental en si mateixa, que no es tria i que té una base cerebral, igual que altres patologies com l’esquizofrènia o el trastorn bipolar.

Fins al 10% de les persones que estan en contacte amb algun tipus de substància addictiva (tabac, alcohol, cocaïna, cànnabis …) té risc de patir una addicció.

Segons diversos estudis realitzats al nostre país, els trastorns mentals més freqüents que cursen aquest tipus de pacients són de tipus afectiu; és a dir, depressió, ansietat, trastorn del son, així com trastorns de personalitat, esquizofrènia o bipolaritat.

FACTORS IMPLICATS
“Hi ha evidència científica que demostra que, a més de la disponibilitat a certes substàncies, hi ha factors biològics i genètics que condicionen la vulnerabilitat individual a patir algun tipus de malaltia mental com les addiccions”, explica Néstor Szerman, president de la Fundació Espanyola de Patologia Dual.

Les addiccions més freqüents a Espanya i als països del seu entorn són el tabac i l’alcohol. “Aquestes dues substàncies són les més comuns entre els pacients duals. Tampoc podem oblidar-nos que, per a certs pacients, el cànnabis o els estimulants són molt recurrents”.