Actualment esteu veient Addiccions conductuals i com tractar-les

Addiccions conductuals i com tractar-les

És habitual associar l’addicció a una substància, però, les addiccions poden anar més enllà i la realitat és que podem ser addictes a pràcticament qualsevol cosa.

Què és una addicció

Una addicció és un trastorn psicològic que implica una gran necessitat de consumir certa substància o de realitzar certes accions.

Quan no pot fer-ho, manifesta la denominada síndrome d’abstinència, una síndrome caracteritzada, normalment, per símptomes oposats als que produiria la substància o l’objecte en qüestió. És a dir, si l’alcohol, per exemple, ens produeix símptomes “depressius”, la síndrome d’abstinència a la mateixa ens causarà els símptomes oposats: sobreexcitació, nerviosisme … però en un nivell d’intensitat molt molest per a l’individu.

Implica dos símptomes bàsics: dependència de la substància o l’objecte en qüestió (la persona ho “necessita”) i consum excessiu d’ell mateix. Aquest consum (o sobreconsum) pot arribar a ser molt perjudicial per a la persona, a nivell de salut.

D’aquesta manera, i de forma molt genèrica, podem diferenciar dos grans grups d’addiccions:

Les addiccions amb substància (generalment una substància química, com l’alcohol, la cocaïna, el cànnabis …
Les addiccions sense substància (les addiccions conductuals, com ara l’addicció a les compres, a les apostes o a el sexe).

Quines són les addicciones comportamentals i com tractar-les

La característica principal de les addiccions sense substància és que el que crea l’addicció no és una substància, sinó un objecte, una acció, un producte, etc.

Addicció als videojocs

Aquesta primera de les addiccions conductuals, encara no es considera un diagnòstic oficial, i s’ha inclòs en la Secció III de l’DSM-5, a l’apartat “Condicions per a més estudis en el futur”, amb el nom “Internet gaming disorder” o “Trastorns per jocs d’internet”.

Segons la CIE-11, es pot diagnosticar el trastorn per ús de videojocs quan, durant un període de al menys 12 mesos, es mostra un comportament caracteritzat per la pèrdua de control sobre el temps que es passa jugant, la major prioritat que adquireix el joc enfront d’altres interessos i activitats i la continuació d’aquesta conducta malgrat les seves conseqüències negatives.

Joc patològic

El joc patològic és una altra de les addiccions conductuals, contemplades en el propi DSM-5. Aquesta patologia, en el DSM-IV-TR, era inclosa en els Trastorns per control d’impulsos, però amb l’arribada de la la nova edició de l’Manual, passa a considerar-se un trastorn addictiu (sense substància), a l’observar les seves grans similituds amb les addiccions amb substància (dependència, tolerància i abstinència).

Així, el joc patològic es caracteritza per implicar un comportament de joc desadaptatiu i persistent, unit a símptomes de deteriorament i estrès en la vida de l’individu.

A més, apareixen un altre tipus de símptomes (que duren al menys 1 any), com ara: enganys a la pròpia família per ocultar el grau d’implicació amb el joc, preocupació pel mateix, intents de recuperar els diners perduts a l’endemà, fracàs per controlar o aturar el joc, inquietud o irritabilitat quan s’intenta interrompre el joc, etc.

Aquest trastorn apareix en el 0,2-0,3% de la població general adulta, i les seves taxes són majors en adolescents i estudiants universitaris.

Addicció a internet

Tot i que la addicció a Internet (o l’addicció a les noves tecnologies virtuals en el seu conjunt) no s’inclogui com un trastorn en el DSM-5, sí que és cert que, donada l’evidència empírica, podríem considerar-la una altra de les addiccions conductuals més prevalents en l’actualitat.

És una realitat el fet que cada vegada més nens / es i adolescents (i també adults) són addictes a Internet, a les xarxes socials, a les noves tecnologies, etc. Aquesta addicció es tradueix en una necessitat constant de consultar Internet i / o les xarxes socials, de no desenganxar dels telèfons mòbils a tot el dia, etc.

És a dir, apareix un consum excessiu de les noves tecnologies i una inquietud associada davant el fet de no poder utilitzar-les.

El problema més greu d’aquest tipus d’alteració és que apareixen altres problemàtiques associades a aquesta addicció, com ara: problemes familiars, trastorns de conducta, baixa autoestima, trastorns de la conducta alimentària, etc.

Altres addiccions comportamentals

Aquestes són només algunes de les addiccions conductuals (les més conegudes), però n’hi ha moltes més, com ara: l’addicció al sexe, l’addicció a les compres …

Estiguin o no incloses en el DSM-5, és una realitat innegable el fet que aquestes addiccions apareguin en gran part de la població, o si més no, conductes addictives que podrien constituir un problema greu a l’interferir en la vida diària de la persona.

Aquestes addiccions comparteixen característiques comunes, com ara un consum excessiu, una dependència, i un malestar associat davant la impossibilitat de consumir l’objecte de desig / l’objecte addictiu.

Tractament addicció comportamental

En relació al tractament de les addiccions conductuals, cada tractament s’ha d’adaptar a cada cas en concret, perquè cada persona ha de manifestar els seus propis símptomes i problemàtiques afegides.

No obstant això podem parlar de les opcions terapèutiques que es fem servir i que són eficaços en el cas d’aquest tipus d’addiccions.

  • Teràpia cognitiu conductual: amb tècniques com l’exposició amb prevenció de resposta (molt utilitzada en el joc patològic).
  • Teràpia cognitiva: amb tècniques com la reestructuració cognitiva, la relaxació, etc.
  • Teràpia farmacològica: amb la prescripció d’ansiolítics i antidepressius.

No dubtis en contactar amb nosaltres per a més informació.