Actualment esteu veient Anfetamines: drogues addictives, capaces de generar dependència

Anfetamines: drogues addictives, capaces de generar dependència

L’amfetamina és un tipus de droga estimulant del sistema nerviós central. Es presenta en forma de pastilles o càpsules de diferent forma i color. Produeix sensacions d’alerta, confiança i augmenta els nivells d’energia i d’autoestima. Fa desaparèixer la sensació de gana i de son.
Una de les amfetamines més freqüent al món de les drogues il·lícites és el sulfat d’amfetamina, conegut com a speed.

L’amfetamina s’uneix als transportadors de dopamina i noradrenalina actuant com un pseudosubstrat i com un inhibidor competitiu del neurotransmissor. És a dir, l’amfetamina s’uneix al mateix lloc que el neurotransmissor, dopamina o noradrealina, competint amb ell i evitant que entri a la terminal sinàptica. Això fa que amfetamina entri a l’interior de la neurona i desplaci el neurotransmissor de les vesícules sinàptiques provocant la seva sortida al citoplasma.

Consum

Si s’administren dosis altes d’amfetamines, com en els casos d’abús d’amfetamines, la dopamina s’acaba acumulant en quantitats massives al terminal presinàptic. Si aconseguix una concentració crítica, la dopamina serà expulsada a la sinapsi ràpidament i provocarà l’efecte euforitzant que produeix el consum il·lícit d’amfetamines.
El seu consum habitual es produeix en forma de pastilles o comprimits, i sovint són una de les substàncies amb què es tallen (barregen) les drogues de síntesi.
L’speed es presenta generalment en forma de pols i es consumeix per inhalació com la cocaïna, amb què comparteix els riscos associats a aquesta via d’administració (danys sobre la mucosa nasal).

Efectes

Els efectes provocats pel consum d’amfetamines recorden en gran mesura els produïts per la cocaïna.

Efectes psicològics

• Agitació
• Eufòria
• Sensació d’autoestima augmentada
• Verborrea
• Alerta i vigilància constants
• Agressivitat

Efectes fisiològics
• Manca de gana
• Taquicàrdia
• Insomni
• Sequedat de boca
• Sudoració
• Increment de la tensió arterial
• Contracció de la mandíbula

En el pla psicològic
El consum crònic pot donar lloc a:
• Quadres psicòtics similars a l’esquizofrènia, amb deliris persecutoris i al·lucinacions
• Depressió reactiva
• Deliris paranoides
• Intensa dependència psicològica

En el pla orgànic
Després d’un consum prolongat, a més d’un esgotament intens pot donar lloc a les alteracions següents:
• Hipertensió
• Arítmia
• Col·lapse circulatori
• Trastorns digestius

Cal destacar que el consumo de amfetamines ocupa el segon lloc a nivell mundial, només després de la marihuana, i els seus efectes d’augment d’energia, eufòria, sensació de control, sociabilitat i lucidesa són el que acaben provocant la seva addicció; tanmateix, les conseqüències del consum són molt perilloses.