Actualment esteu veient Els efectes de l’abús d’alcohol en el cervell adolescent

Els efectes de l’abús d’alcohol en el cervell adolescent

Segons un estudi de la Universitat de Finlàndia Oriental i l’Hospital de Kuopio el consum continuat d’alcohol durant l’adolescència altera l’excitabilitat cortical i la connectivitat funcional del cervell.

Les alteracions es van observar en adolescents física i mentalment sans que, tot i que bevien molt, no complien amb els criteris diagnòstics per a un trastorn per abús de substàncies.

La investigació forma part d’un estudi d’adolescents i alcohol que analitzava els efectes del consum abusiu en l’activitat elèctrica i l’excitabilitat de l’escorça, realitzat a partir d’un seguiment a 27 joves de 13 a 18 anys que havien estat bevedors intensos al llarg de la seva adolescència i altres 25 subjectes d’edat, sexe i nivell educatiu similar que mai havien provat l’alcohol, que van ser utilitzats com a grup control.

Quan els participants tenien entre 23 i 28 anys, l’activitat cerebral dels participants es va analitzar mitjançant estimulació magnètica transcranial i un electroencefalograma realitzats de forma simultània.

En la primera prova, els polsos magnètics es dirigeixen al capdavant per activar les cèl·lules neuronals corticals, són segurs i no comporten cap dolor. El mètode permet analitzar com diferents regions de l’escorça responen a l’estimulació elèctrica i quines són les connectivitats funcionals entre les diferents regions i també fa possible analitzar la transmissió química, és a dir, la funció de mediador.

Els efectes del consum d’alcohol a llarg termini no s’havien estudiat en adolescents d’aquesta manera, i els resultats van revelar que la resposta cortical a la prova va ser més forta entre els consumidors d’alcohol demostrant major activitat elèctrica general en l’escorça i major activitat associada amb l’àcid gamma-aminobutíric (GABA).

Estudis previs

Investigacions prèvies han demostrat que, a llarg termini, el consum d’alcohol altera la funció del sistema de neurotransmissió GABA, encarregat d’inhibir el cervell i la funció del sistema nerviós central i conegut per tenir un paper clau en l’ansietat, la depressió i altres trastorns neurològics.

En concret, l’estudi va trobar que el consum de l’alcohol va causar alteracions significatives en la neurotransmissió elèctrica i química entre els participants de l’estudi, encara que cap d’ells va complir els criteris diagnòstics d’un trastorn per abús de substàncies.

D’altra banda, en un estudi anterior realitzat a la Universitat de Finlàndia Oriental es va observar un aprimament cortical en aquells joves que havien estat bevedors durant tota la seva adolescència, el que podria ser degut a que el cervell està encara està en desenvolupament.