You are currently viewing Els efectes de l’abús d’alcohol en el cervell adolescent

Els efectes de l’abús d’alcohol en el cervell adolescent

Segons un estudi de la Universitat de Finlàndia Oriental i l’Hospital de Kuopio el consum continuat d’alcohol durant l’adolescència altera l’excitabilitat cortical i la connectivitat funcional del cervell.

Les alteracions es van observar en adolescents física i mentalment sans que, tot i que bevien molt, no complien amb els criteris diagnòstics per a un trastorn per abús de substàncies.

La investigació forma part d’un estudi d’adolescents i alcohol que analitzava els efectes del consum abusiu en l’activitat elèctrica i l’excitabilitat de l’escorça, realitzat a partir d’un seguiment a 27 joves de 13 a 18 anys que havien estat bevedors intensos al llarg de la seva adolescència i altres 25 subjectes d’edat, sexe i nivell educatiu similar que mai havien provat l’alcohol, que van ser utilitzats com a grup control.

Quan els participants tenien entre 23 i 28 anys, l’activitat cerebral dels participants es va analitzar mitjançant estimulació magnètica transcranial i un electroencefalograma realitzats de forma simultània.

En la primera prova, els polsos magnètics es dirigeixen al capdavant per activar les cèl·lules neuronals corticals, són segurs i no comporten cap dolor. El mètode permet analitzar com diferents regions de l’escorça responen a l’estimulació elèctrica i quines són les connectivitats funcionals entre les diferents regions i també fa possible analitzar la transmissió química, és a dir, la funció de mediador.

Els efectes del consum d’alcohol a llarg termini no s’havien estudiat en adolescents d’aquesta manera, i els resultats van revelar que la resposta cortical a la prova va ser més forta entre els consumidors d’alcohol demostrant major activitat elèctrica general en l’escorça i major activitat associada amb l’àcid gamma-aminobutíric (GABA).

Estudis previs

Investigacions prèvies han demostrat que, a llarg termini, el consum d’alcohol altera la funció del sistema de neurotransmissió GABA, encarregat d’inhibir el cervell i la funció del sistema nerviós central i conegut per tenir un paper clau en l’ansietat, la depressió i altres trastorns neurològics.

En concret, l’estudi va trobar que el consum de l’alcohol va causar alteracions significatives en la neurotransmissió elèctrica i química entre els participants de l’estudi, encara que cap d’ells va complir els criteris diagnòstics d’un trastorn per abús de substàncies.

D’altra banda, en un estudi anterior realitzat a la Universitat de Finlàndia Oriental es va observar un aprimament cortical en aquells joves que havien estat bevedors durant tota la seva adolescència, el que podria ser degut a que el cervell està encara està en desenvolupament.