Actualment esteu veient Medicaments que no s’han de barrejar amb alcohol

Medicaments que no s’han de barrejar amb alcohol

Tant l‘alcohol com la majoria dels medicaments entren al nostre organisme pel sistema digestiu i acaben a l’estómac.

Des d’aquí, el cos el transporta al fetge, on aquestes substàncies es metabolitzen i es descomponen per entrar al torrent sanguini.

Un cop a la sang, es trasllada a les diferents àrees del nostre cos per generar-ne l’efecte. Efectes que són els esperats quan ambdós processos es donen per separat i en les dosis recomanades. Tot i això, quan aquestes substàncies s’ingereixen simultàniament, poden aparèixer diverses reaccions adverses.

En primer lloc, la barreja d’alcohol amb certs medicaments podria afectar l’eficàcia i la seguretat dels fàrmacs, i també podria provocar nàusees, vòmits, desmais, pèrdua de coordinació, mal de cap. Aquesta combinació també podria augmentar el risc de patir hemorràgies internes, problemes del cor i dificultats respiratòries.

Els efectes adversos que puguem experimentar en barrejar alcohol i medicaments depenen de moltes coses. En primer lloc, de la salut general de la persona que el consumeix. Si es tracta -per exemple- d’una persona gran, la velocitat a què el fetge metabolitza les substàncies serà substancialment més gran. Això, sumat que els adults grans tendeixen a consumir una quantitat més gran de medicaments, els converteix en un grup poblacional més vulnerables.

Un altre factor que també pot agreujar aquests efectes adversos és la quantitat i la freqüència del consum dalcohol. Quan la ingesta és crònica, el fetge metabolitza alguns medicaments de manera més ràpida; per tant, serà necessària una dosi més gran per aconseguir els mateixos efectes. Per contra, amb un consum ocasional d’alcohol es poden veure potenciats tant els efectes del medicament com les reaccions adverses.

Ara bé, si hi ha un element que influeix especialment en la gravetat de les derivacions negatives de la combinació amb lalcohol, és el tipus concret de medicament que estiguem consumint.

FÀRMACS TÒXICS AMB L’ALCOHOL

Paracetamol: La dosi màxima és de 4gr al dia en adults i 90mg/quilo/dia en nens. Interacciona amb l’alcohol hepàtic amb el risc d’hepatitis tòxica que pot tenir desenllaç fatal.

Codeïna i els seus derivats: D’ampli ús en xarops antitusígens, però, no deixa de ser un derivat opiaci amb el seu característic efecte depressor del sistema nerviós, que a més es veu agreujat amb la presència d’alcohol.

Àcid acetil salicílic: Àmpliament utilitzat com a antiagregant, però, la seva acció gastrolesiva es pot veure agreujada amb la combinació amb alcohol.

Antihistamínics: Pautats generalment per a l’alleujament de la pruïja i símptomes derivats de reacció al·lèrgica a causa del seu efecte sedant suau, però que amb l’alcohol es pot veure augmentat considerablement.

FÀRMACS QUE PERDEN EL SEU EFECTE PER L’ALCOHOL

Warfarina: Àmpliament utilitzat com a fàrmac anticoagulant la funció del qual és molt sensible per la seva extensa llista d’interaccions amb aliments i altres fàrmacs. Amb l’alcohol la seva funció es veu disminuïda augmentant així el risc de trombosi.

Antibiòtics: La seva funció està limitada per la interacció amb l’alcohol, que influeix en el metabolisme hepàtic.

FÀRMACS QUE ES POTENCIEN PER L’ALCOHOL

Benzodiazepines: Fàrmacs amb acció sedant utilitzats com a relaxants musculars o com a inductors del son. Es poden veure agreujats pel consum d’alcohol, una combinació molt freqüent en intents autolítics.

Metformina: L’antidiabètic oral més estès. A banda de la seva interacció amb el contrast intravenós, hem de tenir en compte el risc d’hipoglucèmia i acidosi làctica per la seva combinació amb el consum d’alcohol.

Nitroglicerina: Fàrmac vasodilatador, emprat especialment en pacients amb cardiopatia isquèmica. El seu efecte vasodilatador es potencia amb el consum d’alcohol, provocant hipotensió severa, igual que succeeix amb el sildenafil.