Actualment esteu veient Transtorns induïts per substàcies

Transtorns induïts per substàcies

A continuació pots veure alguns trastorns induïts per drogues i substàncies tòxiques, i les seves característiques.

Delirium

El delirium pot aparèixer tant per intoxicació com per abstinència a la substància.

Provoca una alteració de la consciència i de la percepció, així com canvis en les funcions cognitives (memòria, orientació, llenguatge, etc.). Aquestes afectacions habitualment es presenten en un cortoperiodo de temps (hores o dies).

Clàssicament, el delirium està produït pel consum d’alcohol, al·lucinògens, amfetamines, cànnabiscocaïna, inhalants, opiacis, sedants, hipnòtics o ansiolítics.

Demència

Quan parlem de demència induïda per substàncies, aquesta es manifesta a través d’un clar deteriorament cognoscitiu, és a dir, la persona veu afectada la seva memòria, el llenguatge, l’activitat motora, l’execució de diverses tasques, etc. Mostrarà dificultats en aprendre nova informació o en recordar la apresa, tindrà errors en el reconeixement d’objectes o a l’hora deplanificar o organitzar …

Tots aquests dèficits representen una reducció important del nivell d’activitat de la persona prèvia al trastorn, la qual cosa afectarà la seva vida quotidiana, en els diferents àmbits. (Social, laboral …).

Les substàncies que la produeixen són l’alcohol, els inhalants, els sedants, els hiptónicos i els ansiolítics.

Trastorns psicòtics

En relació als trastorns psicòtics, aquests poden iniciar-se durant la intoxicació o durant l’abstinència. Quan s’expressa aquest trastorn, la persona patirà al·lucinacions o idees delirants, apareixerà un patró de comportament catatònic i un ús desorganitzat del llenguatge desorganitzat. Aquestes afeccions poden comportar un deteriorament social i laboral. Els símptomes apareixen durant o en el mes següent de la intoxicació o abstinència.

Les substàncies que indueixen l’aparició d’aquest trastorn són l’alcohol, els al·lucinògens, les amfetamines, el cànnabis, la cocaïna, els inhalants, els opiacis, els sedants, els hipnòtics i els ansiolítics.

Trastorns d’ànim

Si ens referim als trastorns d’ànim també s’evidencien durant la intoxicació o bé durant l’abstinència.

Durant la seva expressió poden aparèixer símptomes depressius i / o maníacs. Els símptomes provoquen un malestar clínic significatiu i un deteriorament considerable en les àrees importants de l’activitat de la persona.

Les substàncies associades als trastorns d’ànim són l’alcohol, els al·lucinògens, les amfetamines, la cocaïna, els inhalants, els opiacis, els sedants, els hipnòtics i els ansiolítics.

Transtorns d’ansietat

Finalment, els trastorns d’ansietat poden donar-se igualment en les dues fases: intoxicació o abstinència.

Aquest grup de trastorns es diferenciaran segons predomini la ansietat, l’angoixa, les obsessions i compulsions, o les fòbies. Els símptomes seran els característics del trastorn concret (palpitacions, tremolors, por, preocupació excessiva, pensaments recurrents, irritabilitat, etc.).

Estan produïts pel consum d’alcohol, al·lucinògens, amfetamines, cànnabis, cocaïna, inhalants, opiacis, sedants, hipnòtics o ansiolítics.

Tot i això hem de destacar que és impossible determinar el grau del trastorn produït pel consum de les substàncies anteriorment esmentadas. Entren en joc tant els hàbits lligats al consum de drogues (o la quantitat de unúnico consum) com les predisposicions genètiques i la història autobiográficade cada un, que deixa petjades en el nostre encèfal.

Si hi ha alguna cosa segura, és que la millor manera d’evitar-los, és mantenir-se lluny de les drogues.

Via: Psicológicamente