Actualment esteu veient La cocaïna, la droga més demandada en els tractaments d’addicció

La cocaïna, la droga més demandada en els tractaments d’addicció

La cocaïna, amb un 34% és la droga més demandada en els tractaments i supera a l’alcohol

La cocaïna és la substància per la que més tractament es va demandar durant 2017, i supera per primer cop a l’alcohol, el percentatge se situa en un 31,2%, segons les dades de la 5a edició de l’Informe l’Observatori de Projecte Home.

L’edat mitjana del consumidor que demana ajuda per deixar la cocaïna és del 29-49

La tendència en la demanda de tractament per cocaïna és, d’aquesta manera, ascendent, ja que en l’informe referit a l’any anterior, 2016, la dada era d’un 31,1%. D’altra banda, un 44,4% dels demandants de tractament se situen en la franja d’edat dels 29 als 49 anys, però també és el motiu principal pel qual els joves, de 18 a 28 anys, volen rehabilitar-: un 32,3%.

L’edat mitjana de la persona que vol tractar-se per consum de cocaïna és de 36,2 anys i l’edat de consum se situa en els 20 anys, de manera que passen 16 anys entre l’inici i el tractament. “Encara que pugui semblar un temps llarg, és el menor en comparació amb altres substàncies”.

El 88% dels demandants són homes

Per sexe, del total de les persones que acudeix a tractar-se per cocaïna, un 88% són homes i gairebé un 12% dones. No obstant això, dins d’uns paràmetres similars de consum, els homes consumeixen 10,8 vegades més cocaïna que les dones. En aquest context cal destacar que la situació de les dones que acudeixen a tractament en el “Tenen una problemàtica més gran en quatre de les cinc àrees estudiades a l’observatori”.

“Estan més aturades, més dependents econòmicament, són més víctimes d’abús, tenen més problemes de salut, menys nivell d’estudis i 10 vegades més càrregues familiars quan inicien tractament, tot això sense parlar de l’estigmatització social.

La manera de convivència, indicador que contempla els últims tres anys, de les persones consumidores de cocaïna que arriben a la institució és en un 27,5% persones que conviuen amb la seva parella i fills, un 25% amb els seus pares i un 18, 8% amb la seva parella. D’altra banda, un 66% de les persones que acudeixen tractar aquesta circumstància havia estat treballant a temps complet també durant els tres anys previs a l’ingrés o la major part d’aquest temps. A més, només el 46% de les persones amb addicció a la cocaïna tenen en el seu treball la seva font principal d’ingressos, encara que si es parla d’altres substàncies aquest percentatge baixa al 29%.

Consumeixen cocaïna totes les classes socials

Finalment, en referència al nivell d’estudis, els addictes a la cocaïna no els tenen en un 43%, més del 48% tenen estudis bàsics i un 8%. En aquest sentit, l’expert de la comissió d’avaluació de Projecte Home, Félix Rueda, ha fet una crida a destruir el mite que la cocaïna és una droga de classe mitjana-alta. “Consumeixen cocaïna totes les classes socials”.