Actualment esteu veient Quins efectes té l’alcohol sobre el sistema nerviós

Quins efectes té l’alcohol sobre el sistema nerviós

L’alcohol és una substància legalment i socialment acceptada, però som realment conscients dels impactes que pot tenir en la nostra salut?

La influència de l’alcohol s’inicia amb una sensació d’estimulació i de plaer, que ens fa sentir millor quan comencem a consumir-lo. Moltes persones recorren a l’alcohol per alliberar-se d’inhibicions o relaxar-se, però l’alcohol es comporta com un agent tòxic que pot ocasionar trastorns en diversos sistemes de l’organisme. Hi ha una multitud de malalties vinculades al consum crònic d’aquesta substància.

Els impactes de l’alcohol al sistema nerviós es poden manifestar tant de manera immediata com perllongada, i estan influenciats per la quantitat consumida i la durada de l’exposició.

En termes generals, es poden distingir entre la intoxicació aguda i lalcoholisme crònic.

Intoxicació aguda

La intoxicació aguda es manifesta quan es consumeix una gran quantitat dalcohol en un curt període de temps. Inicialment, aquesta embriaguesa dóna lloc a símptomes plaents, com la prèviament esmentada desinhibició.

Alcoholisme

L’alcoholisme es manifesta quan l’individu experimenta un desig incontrolable de consumir alcohol, portant-ho a fer-ho de manera continuada. Un dels efectes de l’alcohol és la capacitat per generar una dependència física, cosa que resulta en la manifestació de símptomes d’abstinència quan els afectats no poden accedir a aquesta substància.

Efectes de lalcohol: les malalties neurològiques

A continuació, esmentarem aquelles condicions que s’associen amb el consum crònic d’alcohol.

Demència Prop del 10% dels individus que pateixen alcoholisme crònic experimenten demència. Aquesta condició comporta un deteriorament en totes les seves capacitats cognitives, incloent-hi la memòria i les habilitats socials. En aquestes situacions, la persona perd la seva aptitud per fer tasques d’alta complexitat. A més, pot donar lloc a modificacions en la personalitat i l’estat emocional.

Degeneració del cervell

El cerebel exerceix un paper fonamental en el control de la coordinació dels moviments musculars i altres accions que duem a terme de manera automàtica. S’estima que aproximadament la meitat de persones amb problemes d’alcoholisme experimenten danys en aquesta àrea del cervell. Com a resultat, experimenten dificultats en la parla, la marxa i, de vegades, desenvolupen tremolors.

Polineuropatia alcohòlica

Un altre dels impactes de l’alcohol és la polineuropatia alcohòlica, una malaltia en què es produeix la degeneració d’alguns nervis, portant a una disminució en el funcionament a causa de la deficiència de vitamines relacionada amb el consum d’alcohol.

Les persones afectades comencen a experimentar una gradual pèrdua de força a les seves extremitats. A més, experimenten parestèsies, que es manifesten com una sensació de formigueig a la pell, així com dolor a les mateixes extremitats. Amb el temps, aquests símptomes afecten la manera com poden caminar.

La síndrome de Wernicke-Korsakoff

Aquest trastorn comporta una pertorbació a l’estat de consciència que fins i tot pot arribar a un estat de coma. L’arrel del problema rau en l’incorrecte metabolisme de la glucosa per part del cervell, cosa que condueix a l’acumulació de certes substàncies tòxiques.

Els impactes de l’alcohol al sistema nerviós són diversos i de naturalesa complexa. És fonamental reconèixer que aquests efectes es manifesten tant en casos d’intoxicació aguda com en situacions d’abús crònic d’alcohol.

Si tens un problema amb l’alcohol, o sospites que en puguis tenir, posa’t en mans de professionals.

Font: Mejor con salud