Actualment esteu veient Tractament per a l’addicció

Tractament per a l’addicció

El tractament de l’addicció pot enfocar des de diferents perspectives i de fet hi ha múltiples formes de realitzar un tractament per superar una addicció.

Forum Terapeutic Girona tractem l’addicció de forma completament personalitzada dissenyant un enfocament per tractar el consum i els problemes mèdics, socials, laborals i familiars de cada pacient en particular.

Gràcies a les nostres teràpies modifiquem els pensaments i creences errònies de la persona i la seva conducta addictiva, per tal d’aconseguir una vida normalitzada lliure de drogues i disposar de les mateixes oportunitats i qualitat de vida que les altres persones del seu entorn.

Pla cognitiu

Treballant des del pla cognitiu, mostrem, valorem i modifiquem els supòsits subjacents que mantenen la conducta addictiva, especialment:

  • Baixa tolerància a la frustració
  • Indefensió apresa interpretant els fracassos o contrarietats com incorregibles, inhibint qualsevol possibilitat de canvi de conducta.
  • Desesperança bàsica o convicció que els projectes importants propis estan condemnats anticipadament al fracàs, generant una forma de vida basada en la passivitat.
  • Tolerància conductual, que valora com a indispensable el consum de substàncies per desenvolupar normalment totes les activitats ordinàries i extraordinàries.
  • Evitació cognitiva conseqüència de l’activació d’un mecanisme encobert d’anticipació de resultats incerts, el que porta a posposar o eludir qualsevol activitat que presenti incertesa.
  • Locus de control, que es manifesta en una qualificació del problema com intern, estable i incontrolable, el que actua com a inductor de consum.

Pla conductual

En el pla conductual definim i detallem pautes de comportament que facin compatible un estil de vida ple de satisfaccions amb el manteniment de l’abstinència en un entorn de pressió social, tenint present el caràcter crònic de la malaltia i, per això, la certesa que un nou consum desencadena tard o d’hora dependència, probablement, amb més severitat que abans del tractament.

En concret:

  • Programació d’activitats durant la intervenció, on es pauta la distribució de tasques diàries i, en la mesura del possible, d’acord amb les apetències del pacient.
  • Gestió d’estímuls externs, especialment relacionats amb persones, llocs i situacions que inciten al consum.
  • Habilitats d’afrontament, com ara autoadministració de tècniques de relaxació, maneres d’evitar o acabar una conversa, adquisició d’assertivitat per saber dir i escoltar respectant els altres i mantenir l’equilibri emocional.
  • Modelatge, adquirint noves formes de resposta i practicant amb el pacient els supòsits anteriors, dins el context de suport de la sessió terapèutica.

Sempre amb el suport de terapeutes, psicòlegs i psiquiatres que supervisen el procés del pacient i complementat amb teràpia individual, familiar i de grup.

Si tens un problema d’addicció o creus que algú del teu entorn pot tenir-lo i necessites orientació, no dubtis en trucar-nos per a una primera visita gratuïta on t’informarem sense cap tipus de compromís.