Actualment esteu veient El poder destructiu de la metanfetamina

El poder destructiu de la metanfetamina

Les metamfetamines són una droga que data del segle XX i procedeixen de la droga original anomenada amfetamina. Com tantes altres drogues, va ser creada amb propòsits mèdics fins que es va descobrir el seu alt potencial addictiu i els danys que podia arribar a causar a l’organisme mitjançant el consum indegut.

Perè, què és realment aquesta droga?

És una de les drogues més potents atès que actua com un estimulant poderós i addictiu que altera el sistema nerviós central.

Aquesta droga es comercialitza en forma de petits vidres l’aspecte visual dels quals és similar a fragments de vidre o pedres brillants en la gamma dels blancs.

Amfetamines, metamfetamines i les diferències amb altres estimulants

La seva estructura molecular és similar a la de l’amfetamina (que es fa servir per tractar trastorns de dèficit d’atenció i hiperactivitat) i la dopamina (substància reguladora de conductes plaents).

Diferències amb les anfetamines

La principal diferència amb l’amfetamina és que les quantitats de metamfetamina que arriben al cervell són més grans, cosa que la converteix en un estimulant més potent i perillós. Alhora, els efectes solen durar més i generar més mal en el sistema nerviós.

Diferència amb la cocaïna

La cocaïna s’elimina més ràpid de l’organisme i es metabolitza gairebé del tot. Per contra, la metamfetamina té un temps d’acció més gran i la droga roman per més temps al cos (per tant al cervell) sense patir modificacions. Una altra diferència és que la metamfetamina fa que el cos produeixi nivells molt més alts de dopamina.

Quins grups són més vulnerables a aquesta droga?

Al principi, l’usuari mitjà d’aquesta droga eren els homes adults de baixos ingressos, per la qual cosa va ser coneguda durant un temps com la droga dels pobres. No obstant això, actualment és consumida per persones de totes les edats i nivells econòmics. En són una gran part adolescents o adults joves. A més, cada vegada és més freqüent que les metamfetamines s’utilitzin com a base i es barregin amb un altre tipus de drogues i estimulants.

Modalitats de consum de les metamfetamines

Un altre dels factors que fan d’aquesta droga perillós és que posseeix una gran versatilitat al moment de ser consumida.

Es pot:

  • Fumar.
  • Ingerir en format de píndoles.
  • Aspirar.
  • Dissoldre en aigua o alcohol i injectar.

Per què és tan addictiva?

A més dels punts abans esmentats, els efectes d’aquesta droga comencen i acaben ràpid, cosa que fa que moltes persones prenguin diverses dosis en poques hores durant diversos dies.

Efectes a curt termini

Augment de la vigília i l’activitat física, disminució de la gana, ritme cardíac irregular, pressió arterial i temperatura corporal elevades.

Efectes a llarg termini

Les metamfetamines alteren el judici i la presa de decisions, portant les persones a prendre conductes riscos com tenir sexe sense protecció i l’ús compartit de xeringues entre dues o més persones, deixant als seus consumidors exposats a malalties infeccioses com el VIH i l’hepatitis .

D’altra banda, estudis recents demostren que el VIH genera més danys i problemes cognitius en persones que consumeixen metamfetamines (problemes de pensament, comprensió, aprenentatge i memòria).

Altres símptomes a llarg termini són la pèrdua excessiva de pes, problemes dentals greus, pruïja intensa que genera lesions a la pell, ansietat, comportament violent, paranoia i al·lucinacions.

A més, aquesta droga afecta les àrees del cervell que estan relacionades amb l’emoció i la memòria, cosa que genera danys que moltes vegades són irreversibles.

Què cal fer en cas de sobredosi?

Donada la seva modalitat de consum repetitiu, gran percentatge de les sobredosis per drogues estan relacionades amb les metamfetamines.

En aquest cas, els efectes d’una sobredosi inclouen embòlia cerebral, infarts cardíacs i problemes a altres òrgans. Quan això passa, resulta indispensable que la persona sigui assistida com més aviat millor perquè no es talli la circulació sanguínia al cervell i al cor.

Un cop el pacient es pugui estabilitzar, comença el tractament de rehabilitació i els símptomes d’abstinència, que també han de ser tractats per professionals perquè la recuperació sigui exitosa.

Els principals símptomes de l’abstinència són ansietat, fatiga, depressió, psicosi i desitjos de consumir.

Quins tractaments hi ha?

Fins ara, no hi ha tractaments farmacològics específics per a aquests símptomes, la qual cosa fa encara més important una correcta contenció de l’addicte amb teràpies conductuals, de manera que el pacient pugui reconèixer, evitar i fer front a possibles situacions de consum i recaigudes.

La nostra missió a FORUM és brindar accés a tractaments específics per a cada persona, una rehabilitació que comptarà amb atenció psicològica, teràpies grupals, atenció mèdica, exercici físic, contenció emocional i treball en conjunt amb familiars i amics.

Les addiccions difícilment es poden travessar amb èxit sense ajuda professional i contenció familiar, si creus que tu o algú de la teva família té un problema de consum, no dubtis a contactar-nos, podem ajudar-te.