Actualment esteu veient Tractament per superar l’alcoholisme

Tractament per superar l’alcoholismeL’alcoholisme és una malaltia crònica que es caracteritza per la cerca i el consum compulsiu i incontrolable d’alcohol malgrat les conseqüències perjudicials i els canvis que causa en el cervell. Aquesta és una malaltia amb recaigudes que es dóna quan una persona torna a beure després d’haver-ho deixat per un temps.

El camí cap a alcoholisme comença com un acte voluntari, però amb el temps la capacitat d’una persona per a decidir no consumir s’afebleix. La cerca i el consum es tornen compulsius. Això es deu majorment als efectes que té l’exposició a l’alcohol durant llarg temps en la funció cerebral. L’addicció afecta les zones del cervell que participen en la motivació i la recompensa, l’aprenentatge, la memòria i el control del comportament.

Com l’addicció és una malaltia crònica, una persona no pot simplement deixar de consumir uns pocs dies i curar-se. La majoria dels pacients necessiten atenció a llarg termini per a poder deixar completament les el alcohol i recuperar la seva vida.

El tractament de l’addicció pot ajudar a una persona a:
• deixar de consumir
• mantenir-se allunyada de l’alcohol
• ser productiva en la família, el treball i la societat

En el nostre centre comptem amb una sèrie de serveis assistencials en un programa personalitzat de tractament per a aconseguir la plena recuperació dels nostres pacients.

Els medicaments es poden utilitzar per a controlar els símptomes d’abstinència, evitar la recaiguda i tractar altres trastorns concurrents.

Abstinència. Els medicaments ajuden a suprimir els símptomes d’abstinència durant la desintoxicació. La desintoxicació no és per si mateixa “tractament”, és només el primer pas del procés.

Prevenció de la recaiguda. Els pacients poden prendre medicaments per a ajudar a restablir la funció normal del cervell i reduir els desitjos intensos de consumir.

Per a garantir l’abstinència total dels nostres pacients, els tractaments que realitzem compleixen estrictament les característiques d’un programa lliure de drogues, incidint en tres àmbits:

  • La gestió del canvi de hàbits addictius
  • L’acte-gestió de la voluntat i autogovern personal
  • La gestió positiva de les emocions

Procés terapèutic

  • Identificar i diagnosticar correctament l’addicció i dependència del / la pacient i les seves possibles complicacions psicològiques i socials.
  • Dissenyar i aplicar estratègies terapèutiques eficients perquè el / la pacient entengui la seva malaltia i aprengui a viure sense consumir alcohol
  • Promoure activament la reinserció familiar, social i professional del pacient rehabilitat o en procés de reinserció.
  • Aconseguir que els familiars adquireixin el coneixement de la malaltia, col·laborin en el programa terapèutic i millorin les seves relacions interpersonals.

CONSULTA MÈDICA-PSIQUIÀTRICA

Per a abordar la desintoxicació en el cas del consum d’alcohol i el diagnòstic del tractament d’altres trastorns existents. (patologia dual).

CONSULTA PSICOLÒGICA

Avaluació i tractament de trastorns del comportament, estat d’ànim i trastorns cognitius. L’addicció ve acompanyada d’alteracions en el comportament que es desvien d’una actuació socialment normalitzada, així com canvis en l’estat emocional i les capacitats cognitives.

TERAPIA GRUPAL

S’intervé amb enfocament cognitiu-conductual i motivacional, al mateix temps que s’aprofundeix en l’anàlisi, comprensió i control dels comportaments, prevenció de la recaiguda i de les emocions. Les realitza un Terapeuta especialista en addiccions o el Psicòleg i amb un grup reduït de participants (de 10 a 20 persones), amb l’objectiu de permetre major profunditat en el tractament dels temes particulars de cada pacient.

TALLERS DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL

L’alcoholisme provoca canvis neuronals o motivacionals i de relació que incideixen en la capacitat per a l’anàlisi d’alternatives, presa de decisions, memòria, atenció i percepció, gestió de les emocions, percepció de la realitat, relacions interpersonals, comunicació i assertivitat,… Els / les pacients en recuperació es troben en algunes d’aquestes manques els impedeix seguir el desenvolupament normal en la seva rehabilitació i reincorporació social.

TERÀPIES FAMÍLIA i PARELLA

Es realitzen teràpies per a familiars i parelles dels pacients perquè coneguin, entenguin i col·laborin en el procés que està fent, les implicacions que té i les limitacions que se li prescriuen de cara a reduir el risc de recaiguda. També es treballarà a redefinir una nova forma de relació positiva.

CENTRE RESIDENCIAL

També pot ser molt eficaç, particularment per als qui tenen problemes més greus (inclòs algun trastorn concurrent). El centre d’ingrés ofereix atenció estructurada i intensiva les 24 hores, que inclou allotjament protegit i atenció mèdica. A més utilitzem diferents mètodes terapèutics orientats a ajudar el pacient a adoptar un estil de vida sense alcohol després del tractament.